Historiebok om Kävlinge är klar

Den första delen av bokverket om Kävlinges historia är i dagarna klar att lämna pressarna på Kepa Tryck i Kävlinge. Boken spänner över en lång period av lokal historia fylld av både framgångar och motgångar för bygdens invånare. Bakom utgivningen står tre entusiaster från Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening; Anders Ödman, Daniel Paulsen och föreningens ordförande Nils-Erik Winther. Anders Ödman är till vardags arkeolog och har som sådan haft möjlighet att sammanställa både kända och okända delar av Kävlinges långa och händelserika tidigaste historia. Del två är också den färdigskriven och planerad att ges ut efter nyåret.

Nya upptäckter i den lokala historien

en bok som behandlar flera tusen år av Kävlinges historia är klar. Denna första del behandlar ortens historia från forntid fram till den tidpunkt då utbyggnaden av järnvägen i Sverige hade nått ända fram till Kävlinge, en händelse som hade särskild stor genomslagskraft på en mindre ort som denna och för alltid förändrade livet för dess invånare. Nils-Erik Winther berättar att bland det roligaste med arbetet har varit att hitta hittills okända historiska fakta, bland annat Anders Ödmans upptäckt av en mystisk stenformation på Veken i byn som visade sig vara en stencirkel, förmodligen var avsedd för inhägnad av djur.

Koppling till Knut den store

En annan intressant detalj är berättelsen om Knut den store och Kävlinge bro. Att bron är åns äldsta bevarade finns dokumenterat i en skrift från 1020 där Knut den store och bron finns omnämnda.- Uppgiften hittade jag i en dansk årsbok som finns på Kungliga Biblioteket i Stockholm, berättar Anders Ödman. Flera forskare som arbetat med Knut den store har förvånat hört av sig och konstaterat att de missat den kopplingen. Boken finns i en första upplaga om 1500 ex och releasen blir på hembygdsgårdens nationaldagsfirande den 6 juni. För den historieintresserade hålls en föreläsning om Kävlinges historia på Lilla kulturhuset på Mejerigränd i Kävlinge den 8 juni kl 16-18.