Eslöv

Eslöv är en av Skåne inlandskommuner. Belägen nästan i hjärtat av Skåne län. Kommunen tar kultur och folkhälsa på stort allvar.

 

Trollsjökvällar
Eslövs kommun utdelade ett bidrag om 110 000 kronor för kulturarrangemanget Trollsjökvällar. Under tre Trollsjökvällar kommer kommunens invånare och gäster kunna bli roade under sommaren 2015. Bidraget beviljades av Kultur- och fritidsnämnden i Eslöv i samband med sitt senaste sammanträde. I skrivande stund, mitten på mars 2015, är det inte klart eller i vart fall inte känt vilka artister som kommer att uppträda. Arrangör 2015 liksom tidigare är Eslövs BK. 2014 var det bröderna Rongedal, Sten & Stanley och Gunhild Carling som underhöll Eslövsborna. En sak är säker – Eslövsborna har förtrollande kvällar att se fram emot.

 

Folkhälsa
Från kommunens sida arbetar man både strategiskt och metodiskt i folkhälsoarbetet för sina kommuninnevånare. Så till den milda grad att man faktiskt var bäst på folkhälsa i Sverige år 2014 och fick därför en utmärkelse som delades ut av Svensk Förening För Folkhälsoarbete, SFFF. Kort och gott – Utmärkelse för årets folkhälsoarbete 2014.

 

Boende i Eslöv centralort
I centralorten Eslöv bodde den 31 december 2010, enligt SCB, 17 748 personer.

Exif_JPEG_422

 

Kommunindelning
I dagens Eslöv är kommunen folkbokföringsmässigt indelad enligt följande: Eslövs församling, Gårdstånga-Holmby församling, Löberöds församling, Högseröds församling, Marieholms församling, en del av Ringsjö församling och Östra Onsjö församling. Liksom Landskrona kommer Eslövs kommun att ändra kommunindelningen till ett antal distrikt liknande den församlingsindelning som rådde vid årsskiftet 1999/2000. Detta omstruktureringsarbete görs år 2016.

 

Eslöv och Harjagers härad
Då Eslövs kommun har anknytning till Harjagers härad kan nämnas att det inom ramen för Eslövs kommun återfinns tre av socknarna som tidigare ingick Harjagers härad nämligen: Remmarlöv, Västra Sallerup och Örtofta.

 

Kommunfågel
Sånglärkan, Alauda arvesis, är Eslövs kommunfågel.

 

Eslövs vänorter
I Danmark är Eslövs vänort Ruderdal (tidigare Birkeröd) och i Estland Viljandi. Vidare så är Jakobstad i Finland jämte Gardabaer på Island samt Asker i Norge också vänorter till Eslöv.