Kändisar från Kävlinge

Har du koll på ställen i Skåne? En plats som har fått oanad uppmärksamhet är Kävlinge. Anledningen är att stora delar av serien Starke man spelades in där under 2010, innan den sändes på TV och fick stort bifall. Kävlinge är en liten ort med ungefär 10 000 invånare, så att ett stort TV-team tog sig dit gick inte obemärkt förbi. Kävlinge har sedan tidigare varit känt för att en av Sveriges äldsta människor har bott där, nämligen Hertha Franzén som under 2013 blev hela 105 år gammal. Hon var något av en kändis i bygden under sin tid, på grund av sin höga ålder.