Eslövsprofilen: Herbert Felix

En sällan berättad historia handlar om en av de kanske viktigaste personerna för matindustrin i Sverige. Den handlar om entreprenören Herbert Felix och är fascinerande när man lär sig mer om hans bakgrund och vad hans innovationer har betytt för samhället. Herbert Felix kom från de östra delarna av Tjeckien och hade en familj som arbetade inom matindustrin. Han kom till Sverige efter andra världskriget och tog med sig sina kunskaper om mat och konservering. Har har även grundat Herbert Felix institutet. Detta institut främjar fortfarande grundsyftet, vilket är svenskt entreprenörskap på alla nivåer.

Hur startade allt?

År 1959 hade den duktiga internationella entreprenören Herbert Felix fått förfrågningar från många människor. Han hade nämligen en fallenhet för konservprodukter och förvaring av mat- och matprodukter, som både var praktiskt och skapade lång hållbarhet för råvarorna. Detta år startade han företaget Felix som snabbt fick ett brett utbud av produkter inom Sverige och ute i Europa. År 1961 sålde han dock hela 80 procent av bolaget på grund av likviditetsproblem. Sedan detta var han med och byggde upp bolaget ytterligare. De senaste åren har han varit mer aktiv inom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i Rom. Vi har mycket att tacka denna man för. Inte bara för att vi kan slappna av i en bäddsoffa och äta hans mat, utan också för de viktiga insatserna som han har gjort för rättvisa arbetsförhållanden och främjandet av entreprenörskap i Sverige och ute i Europa. Detta är ett arv som lever vidare.

Preserved vegetables and food ingredients set in a row

Vägen till livet som en framgångsrik affärsman har inte alltid varit helt rak. Den har kantats av många utmaningar och motgångar. I slutet av andra världskriget blev han eskorterad från Tjeckien av de amerikanska styrkorna. Herbert hade under krigsåren haft tufft att utveckla något på grund av grymma förhållanden och ett konstant hot för sitt liv. När han landade i Eslöv kunde han tillsammans med sin fru och ett par andra partners i lugn och ro börja utveckla sina produkter. Där och då skapades svensk mathistoria. Produkter som bostongurka, ketchup och en rad andra pålägg blev värdefulla innovationer som vi inte hade sett tidigare i Sverige. Faktum är att hans produkter är lika populära bland de svenska hushållen än idag. Arvet lever vidare med hans familj s