Harjagers häradshembygdsför.

Härader är ett slags rättsskipningsväsende, gällande att allmän ordning och säkerhet skulle upprätthållas, inom mindre folk- och landområden. Harjager härad ingår idag som delar i tre kommuner, Eslöv, Landskrona och Kävlinge.

 

Socknar inom Harjager härad
Följande socknar tillhör tidigare Harjager härad: Barsebäck, Dagstorp, , Hofterup, Hög, Kävlinge, Löddeköpinge, Remmarlöv, Saxtorp, Västra Karaby, Stora Harrie, Lilla Harrie, Södervidinge, Virke, Västra Sallerup och Örtofta.

 

Harjager
Mellan åren 1634 till 1996 tillhörde Harjager härad Malmöhus län. Ytan på Harjagers härad, dess areal, motsvarade år 1927, 204,91 kvadratkilometer varav 202,93 land.

 

Harjagers häradsvapen
Den 10 oktober 1947 fastställdes Harjagers häradsvapen Kungl. Maj:t.  den 10 oktober 1947. Tydligt ser man en hare som springer på ett blått fält på ett så kallad treberg, i övrigt är allt i guld.

 

Harjagers hembygdsförening
För att värna om Harjagers gamla härad och bygdens kulturskatter har intressenter bildat en hembygdsförening kallad Härads Fornminnes- och Hembygdsförening. Man har cirka 600 personer medlemmar.

Härads Fornminnes- och Hembygdsförening är medlem i Sveriges Hembygdsförbund. För det fall Härads Fornminnes- och Hembygdsförening önskar publicera en egen hemsida kan man med fördel använda sig av rabattkoderHarjagers häradshembygdsför. 2

 

Kulturskatter i Harjagers fd härad

Hembygdsföreningen ser sig ha till uppgift att bevara och värna om bygdens kulturskatter.

Till dessa hör skolmuseet och väderkvarnen i Löddeköpinge. I Allarp förvaltar man den gamla vattenkvarnen. I Kävlinge värnar man om hembygdsmuseet med tillhörande nybyggda Brygghuset i Kävlinge.

 

Aktiviteter i hembydgen
Varje år, den första söndagen i september arrangerar man en spelmansstämma i Hofterup.

I Brygghuset anordnas årligen ett bak i form av stenugnsbakning inför julfirandet.

Förutom bakning har man ett välbesökt jularrangemang på Klockaregården, vilket följs av en julkonsert i Kävlinge gamla kyrka. Inom ramen för verksamheten har man också arrangerat populära och välbesökta slottsdagar på Barsebäcks, Ellinge och Örtofta slott. På det sistnämnda slottet hade man dansuppvisningar i 1700-tals dräkter och det hölls föredrag.