Kävlinge

Kävlinge är centralorten i Kävlinge kommun, som ligger i Skåne län. Ortens historia tros ha börjat som ett vadställe över Kävlingeån, där det senare byggdes en bro, vilket ledde till att ett samhälle byggdes upp runt den. Detta samhälle har sedan länge varit en viktig knutpunkt för järnvägen i Västsverige, då den första banan förbi Kävlinge byggdes redan 1886. Den hette Malmö-Billesholm Järväg, och går mellan Arlöv, Teckomatorp och Billesholm. Redan samma år invigdes en annan järnväg mot Lund, som var en del av Lund-Trelleborg Järnväg. Järnvägsnätet utvecklades snabbt under den andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet, då man också byggde linjer mot Landskrona (Landskrona-Kävlinge Järnväg), mot Sjöbo och mot Barsebäck (Kävlinge-Barsebäcks Järnväg). Båda de två sistnämnda linjerna blev dock olönsamma med tiden och lades ned på 1950-talet. Järnvägen fortsätter dock att vara viktig för kommunen, något som märks tydligt i kommunens vapen: mot grön bakgrund strålar sex gula band ut från mitten, som representerar de sex järnvägslinjerna som utgår från staden. Det finns med andra ord många möjligheter att besöka Kävlinge från omkringliggande orter, och gäster i staden kan bland annat besöka ortens kyrka, den intilliggande parken liksom Folkets park. Den golfintresserade hittar Kävlinge golfklubb precis utanför orten.Kävlinge_panorama

Järnvägsspåren förbi Kävlinge har dock inte bara varit av godo för kommunen. I april 1996 skedde en olycka som skulle leda till den största evakueringen i Sverige i modern tid, då ett godståg med ammoniakvagnar spårade ur i staden. Följden blev att 9000 människor fick evakueras.

Kävlinge kommun är för många känd för Barsebäcks kärnkraftverk, som ligger utanför orten Barsebäck i kommunen. Kärnkraftverkets reaktorer lades ned år 1999 respektive år 2005, och rivningen av kraftverket är planerad att börja år 2020. Innan dess var dock kärnkraftverket en stor arbetsgivare i kommunen, och många anställda vid kraftverket tvingades söka nya jobb vid nedläggningen. När man söker jobb finns det vissa kompetenser som alltid är meriterande, oavsett bransch och yrke. En av de kompetenserna är att behärska Microsofts Office-paket. Ett program i paketet som många inte är lika bekanta med är Excel. Om du står inför en jobbsökning och känner att du behöver bättra på dina kunskaper i programmet kan du gå en Excelkurs hos Addskills.