Landskrona kommun

Landskrona gränsa till Helsingborg, Svalöv och Kävlinge respektive kommuner. Landskrona kommun som är belägen på skånska västkusten, är på väg att bli en stad i världen. En stor vision ligger till grund för Landskronaförbindelsen som då den är realiserad är ytterligare en väg till kontinenten – vid sidan av Öresundsbron. Här planeras även för en spårförbindelse direkt till Köpenhamn.

 

Landskronas kommunindelning
Idag är kommunen indelad enligt folkbokföringen enligt följande:
En del av Kvistofta församling som huvudsakligen annars är en Helsingborgs kommun.

Vidare ingår Häljarps församling som i grunden är en sammanslagning av Asmundtorp-Tofta församling och Saxtorp-Annelövs församling, samt Landskrona församling som delvis även ingår i Helsingborgs kommun.

Den indelningen varar till år 2016 då indelningen kommer att bli distriktsindelad baserat på församlingsindelningen vid årsskiftet 1999/2000.

Landskrona citadel in sweden

 

Evenemang
I slutet av juli, närmare bestämt mellan 23–25 juli 2015 anordnas Landskronafestivalen.

Man vänder sig till mer än kommuninnevånarna, här inbjuds boende i hela Skåne fast man flörtar även med grannarna på andra sidan sundet, boende i Köpenhamn och Helsingör.

 

Landskrona har fyra vänorter
Vad är då en vänort. Det är ett slags samarbete mellan en kommun eller motsvarande lokal förvaltningsenhet och motsvarande gällande en ort i ett annat land. Under Sveriges ordförandeskap i EU startades det europeiska vänortssamarbetet med projektet kallat Vänort 2001. Annars är vänortsidén känd sedan länge. Det först dokumenterade är mellan orterna Paderborn och Le Mans så tidigt som år 836.

Landskronas vänorter återfinns i: Glostrup i Danmark, Võru i Estland, Kotka i Finland

och Plochingen i Tyskland.

 

Saxtorp socken
Med anknytning till Harjagers härad kan nämnas att det inom ramen för Landskrona kommun återfinns en av socknarna som tidigare ingick Harjagers härad nämligen Saxtorps socken.

Saxtorps socken ingick Harjagers härad, fast en del av socknen ingick i Rönnebergs härad före 1899. Så sent som 1971 kom Saxtorp socken att utgöra en del av Landskrona kommun.

Ytan på Saxtorp socken, arealen uppgår till 6,82 kvadratkilometer varav 6,75 land.

År 2000 bodde 3242 invånare i socknen. Godset Tågerup ligger i socknen, jämte delar av tätorterna Häljarp och Saxtorpsskogen. Tillika ligger kyrkbyn Saxtorp med sockenkyrkan Saxtorps kyrka i socknen. Inom socken finns även fornminnen i form av boplatser från både sten- och järnåldern.